2023. év díjazottjai

„Jászladány Közszolgálatáért” díj Földváriné Greiz Ágnes

Kiváló pedagógus díj Nagy Katalin

Kiváló dolgozó díj Oláh-Vörös Judit

A Móra-díj Cseh Tamás

Aktuális

Nyári ügyelet az iskolában

2023.07.05. szerda 8:00 – 13:00

2023.07.19.  szerda 8:00 – 13:00

2023.08.02.  szerda 8:00 – 13:00

2023.08.16.  szerda 8:00 – 13:00

Pályaoriencációs mesterprogram

Iskolánkban 2021. január 1-től 2025. december 31-ig pályaorientációs mesterprogram valósul meg.

A program vezetője Kovácsné Szabó Veronika intézményvezető.

A program céljai:

  • A felső tagozaton tanító pedagógusok tudatos pályaorientációs tevékenységének támogatása, a tanulók pályaválasztási készségeinek fejlesztése 5-8. osztályra kiterjesztett érintettségben. Mesterprogramommal a felső tagozaton tanító pedagógusoknak, osztályfőnököknek kívánok segítséget nyújtani a sikeres pályaválasztás folyamatához, szeretnék érdemi fejlődést, javulást elérni tanítványaink szakmatanulási folyamatában. A kollégák munkájának segítésére pályaorientációs anyagokat állítok össze, amelyek erősítik a tanulók reális önismeretét, az önértékelés képességét, a különböző társas-és kommunikációs készségeket, valamint fejlesztik az önálló ismeretszerzés képességét is, hiszen ezek nélkülözhetetlenek a sikeres iskola-és pályaválasztáshoz.
  • Digitális CMS MOODLE alapú weboldal létrehozása, mely a pedagógusok és a tanulók által összegyűjtött szakmai anyagokat tartalmazza nevelési-oktatási célzattal. (Tanórai és a tanórán kívüli tevékenységek támogatása céljából) A mesterprogramom egyik lényeges eleme, hogy létrehozzak egy olyan digitális eszközökkel hozzáférhető pályaorientációs tudásbázist, amely igazodik a mai modern technológia adta lehetőségekhez és a tantervi követelményekhez. A weboldal létrehozásában nagy szerepet játszik az a tény is, hogy tanulóink sokkal szívesebben dolgoznak digitális formában, számítógépen vagy tableten, mint papíron, így a motiváló hatás is fokozottabb. Ez sokkal hatékonyabbá teheti erőfeszítéseinket, hiszen a felületi tudásbázis egyszerre több osztály számára is elérhető, alkalmazható, és az eredmények is azonnal láthatóvá válnak, a visszacsatolás egyénre szabottan biztosított. A felületre felkerülnek az általam összeállított óratervek, segédanyagok, a bemutatóóra fotói, a tanulói pályaorientációhoz kapcsolódó tesztek, interaktív feladatok, amelyek egyénileg, vagy osztálykeretben is jól használhatóak. A pályaorientációs tevékenységek követhetők lesznek a felületen, a továbbtanulás, a jelentkezés feltételei, a dokumentáció módja, határidők, próba-jelentkezési lap, középiskolai felvételi feladatsorok is elérhetőek lesznek a felületen.

Várható eredmények:

  • Az 5-8. évfolyamos tanulók pályaorientációs képességei fejlődnek, ismereteik bővülnek.
  • A tanulók és a pedagógusok szívesen és eredményesen használják a CMS MOODLE felületet a pályaválasztás folyamatában.
  • Sikeres, képességeiknek megfelelő pályaválasztás a 8. évfolyamos tanulóknál
  • 10%-al többen végzik el a választott középiskolát az elmúlt évtizedhez viszonyítva.
  • Pályaorientációs jó gyakorlatok gyűjtemény létrehozása a CMS MOODLE alapú weboldalon.